ταῖς

icono de desambiguación Entradas similares:  tais

Griego antiguoEditar

 ταῖς
Pronunciación (AFI):  Si puedes, ¡incorpórala!

EtimologíaEditar

Si puedes, incorpórala: ver cómo

ArtículoEditar

ὁ, ἡ, τό
Singular Dual Plural
Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino Neutro
Nominativo τό τώ τώ τώ οἱ αἱ τά
Acusativo τόν τήν τό τώ τώ τώ τούς τάς τά
Genitivo τοῦ τῆς τοῦ τοῖν τοῖν τοῖν τῶν τῶν τῶν
Dativo τῷ τῇ τῷ τοῖν τοῖν τοῖν τοῖς ταῖς τοῖς
1
Dativo plural del artículo determinado femenino .

Referencias y notasEditar