Irlandés editar

 agus gur
Pronunciación (AFI):  Si puedes, ¡incorpórala!

Locución conjuntiva editar

1
Ya que, puesto que, dado que, en cuanto que, habida cuenta de
  • Uso: En oraciones en tiempo pasado, en otro caso se usa agus go. Provoca mutación suave.
  • Ejemplos:
"ó m'athair fachta bás agus gur dh'fhág mo dhóthain do shaibhreas an tsaoil agamsa, is maith liom féin agus an saibhreas san do thabhairt don gcaptaen óg led thoilse." Iníon an Cheannaí.

Referencias y notas editar