மற்றும்

TamilEditar

 மற்றும்
Pronunciación (AFI):  Si puedes, ¡incorpórala!
  • Transliteraciones: marrum, matrum

EtimologíaEditar

Si puedes, incorpórala: ver cómo

ConjunciónEditar

1
Y

Referencias y notasEditar