icono de desambiguación Entradas similares:  I

Translingüístico

editar
 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER IOTA
Nomenclatura Unicode:U+0399
Nomenclatura HTML:&#921
← AnteriorPosterior →
ΘΚ
U+0398U+039A

Símbolo

editar
1 Lingüística
Letra griega iota (mayúscula).
  • Minúscula: ι.

Véase también

editar
Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas

editar