icono de desambiguación Entradas similares:  B, b, ϐ

Translingüístico editar

 
Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER BETA
Nomenclatura Unicode:U+03B2
Nomenclatura HTML:&#946
← AnteriorPosterior →
αγ
U+03B1U+03B3

Símbolo editar

1 Lingüística
Letra griega beta (minúscula).
  • Mayúscula: Β

Véase también editar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas editar