icono de desambiguación Entradas similares:  M

Translingüístico Editar

 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER MU
Nomenclatura Unicode:U+039C
Nomenclatura HTML:&#924
← AnteriorPosterior →
ΛΝ
U+039BU+039D

Símbolo Editar

1 Lingüística.
Letra griega mi (mayúscula).
  • Minúscula: μ.

Véase también Editar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas Editar