icono de desambiguación Entradas similares:  P, p

TranslingüísticoEditar

 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER RHO
Nomenclatura Unicode:U+03A1
Nomenclatura HTML:&#929
← AnteriorPosterior →
Π[[�]]
U+03A0U+03A2

SímboloEditar

1 Lingüística.
Letra griega ro (mayúscula).
  • Minúscula: ρ.

Véase tambiénEditar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notasEditar