icono de desambiguación Entradas similares:  K, k

Translingüístico

editar
 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
Nomenclatura Unicode:U+039A
Nomenclatura HTML:&#922
← AnteriorPosterior →
ΙΛ
U+0399U+039B

Símbolo

editar
1 Lingüística
Letra griega kappa (mayúscula).
  • Minúscula: κ.

Véase también

editar
Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas

editar