icono de desambiguación Entradas similares:  π

TranslingüísticoEditar

 Π
Pronunciación (AFI):  [pi]

SímboloEditar

1 Matemáticas.
Productorio.

Ejemplo:k=1n ak significa: a1a2···an.

  • Relacionado: pi
2 Lingüística.
Letra griega pi (mayúscula).
  • Minúscula: π

Información adicionalEditar

  • Nomencltatura Unicode del carácter: U+03A0
  • Nomenclatura HTML: &#928

Véase tambiénEditar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notasEditar