icono de desambiguación Entradas similares:  w, W

Translingüístico

editar
 
Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER OMEGA
Nomenclatura Unicode:U+03C9
Nomenclatura HTML:&#969
← AnteriorPosterior →
ψϊ
U+03C8U+03CA

Símbolo

editar
1 Lingüística
Letra griega omega (minúscula).
  • Mayúscula: Ω.

Véase también

editar
Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas

editar