icono de desambiguación Entradas similares:  N

TranslingüísticoEditar

 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER NU
Nomenclatura Unicode:U+039D
Nomenclatura HTML:&#925
← AnteriorPosterior →
ΜΞ
U+039CU+039E

SímboloEditar

1 Lingüística.
Letra griega ni (mayúscula).
  • Minúscula: ν.

Véase tambiénEditar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notasEditar