icono de desambiguación Entradas similares:  T

TranslingüísticoEditar

 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER TAU
Nomenclatura Unicode:U+03A4
Nomenclatura HTML:&#932
← AnteriorPosterior →
ΣΥ
U+03A3U+03A5

SímboloEditar

1 Lingüística.
Letra griega tau (mayúscula).
  • Minúscula: τ.

Véase tambiénEditar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notasEditar