icono de desambiguación Entradas similares:  I

Translingüístico editar

 
Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER IOTA
Nomenclatura Unicode:U+03B9
Nomenclatura HTML:&#953
← AnteriorPosterior →
θκ
U+03B8U+03BA

Símbolo editar

1 Lingüística
Letra griega iota (minúscula).
  • Mayúscula: Ι.

Véase también editar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas editar