icono de desambiguación Entradas similares:  Z, z

TranslingüísticoEditar

 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER ZETA
Nomenclatura Unicode:U+0396
Nomenclatura HTML:&#918
← AnteriorPosterior →
ΕΗ
U+0395U+0397

SímboloEditar

1 Lingüística.
Letra griega zeta (mayúscula).
  • Minúscula: ζ.

Véase tambiénEditar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notasEditar