icono de desambiguación Entradas similares:  k, K

Translingüístico

editar
 
Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER KAPPA
Nomenclatura Unicode:U+03BA
Nomenclatura HTML:&#954
← AnteriorPosterior →
ιλ
U+03B9U+03BB

Símbolo

editar
1 Lingüística
Letra griega kappa (minúscula).
  • Mayúscula: Κ.

Véase también

editar
Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas

editar