icono de desambiguación Entradas similares:  ο, o, O, О, о

TranslingüísticoEditar

 
Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
Nomenclatura Unicode:U+039F
Nomenclatura HTML:&#927
← AnteriorPosterior →
ΞΠ
U+039EU+03A0

SímboloEditar

1 Lingüística.
Letra griega ómicron (mayúscula).
  • Minúscula: ο.

Véase tambiénEditar

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notasEditar